Vrtec v Tepanju bo dobil dodatni igralnici in posodobljeno kuhinjo

V Tepanju bodo zgradili prizidek montažnega vrtca. Gre za dvoletni projekt – letos (do novega šolskega leta) naj bi zagotovili dodatno igralnico in povečali oz. posodobili kuhinjo, naslednje leto pa bodo objekt dogradili še z eno igralnico. Letošnja naložba je vredna 325.000 evrov, na-slednje leto pa bodo morali dodati še 100.000 evrov. Velik del bo prispevala kar Krajevna skup-nost Tepanje.
Več jutri v lokalnem časopisu NOVICE.