Volilna pravila za evropske volitve 2019 v časopisu Celjan

VOLILNA PRAVILA ZA VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 2019

CELJAN bo kot samostojni, nestrankarski medij tudi tokrat predvolilna dogajanja spremljal v skladu s svojo programsko usmeritvijo, neodvisno uredniško politiko in po profesionalnih novinarskih načelih. Objavljamo pravila, po katerih se bomo ravnali v času predvolilne kampanje.

Pravila CELJANA za volilno kampanjo do evropskih volitev 2019

Osnovno vodilo pri poročanju bo nestrankarsko in tržno obnašanje medija. Brezplačnih predstavitev strank ali kandidatov ne bomo objavljali. Da bi obvestili bralce o volilnih dejavnostih, bomo o tem poročali v novinarskih zapisih.

V času do volitev bomo v CELJANU enakopravno obravnavali dejavnost vseh strank/kandidatov. Praviloma bomo pokrili dogodke na lokalnem območju, ki ga tudi sicer pokrivamo v našem mediju. Pričakujemo, da bomo o dogodkih pisno obveščeni najmanj pet dni pred dogodkom.

V času volilne kampanje uredništvo ne bo objavljalo na to temo naravnanih pisem bralcev in drugih nenovinarskih sporočil.

Pravila za oglaševanje v času volilne kampanje

V CELJANU lahko kandidati, predlagatelji kandidatov, politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje proti ustreznemu plačilu objavljajo politična volilna propagandna sporočila za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov.

Volilna propagandna sporočila plačujejo naročniki po veljavnem ceniku oglasnih sporočil v predplačilu. Pooblaščena oglaševalska agencija ne more uveljavljati pogodbenih popustov.

CELJAN bo objavljal oglase skladno z Zakonom o volilni kampanji samo z navedbo naročnika. Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik.

Volilna propagandna sporočila bodo objavljena na rednih in po potrebi dodatnih straneh tednika CELJAN.

Ta pravila veljajo v volilni kampanji za evropske volitve 2019.

Nejc Mihelak, odgovorni urednik CELJANA

Oglas