VOJNIK Začete naložbe nadaljujejo

V občini Vojnik v danih razmerah nadaljujejo izvajanje naložb, ki so jih že začeli, izvajalcem pa so prepustili, da sami ocenijo tveganje glede varnosti zaposlenih.

»Če lahko to zagotovijo, se dela lahko izvajajo. Tako tečejo dela na telovadnici oziroma vrtcu na Frankolovem, sicer z motnjami pri preskrbi z materialom. Podobno je pri graditvi vodovoda Beli potok. Roki za izvedbo se bodo po navodilih vlade ustrezno podaljšali«, pove župan Vojnika Branko Petre.

Težave se porajajo pri pridobivanju služnosti za izgradnjo dela kolesarske mreže na trasi od Celja do Dobrne, kajti pristojnim je doslej uspelo pridobiti le tretjino od 120 potrebnih soglasij lastnikov parcel. Delo na terenu so ustavili, pridobivanje soglasij po telefonu pa je manj učinkovito.