VOJNIK Snujejo krožišče pri odcepu za Dobrno

Vojnik bo v bližnji prihodnosti dobil še drugo krožišče. Ta hip sicer nima še nobenega, saj so se postopki za gradnjo prvega – na stičišču Murnove ulice, ki pripelje s Celjske ceste oziroma iz smeri pokopališča, ter Preložnikove – šele začeli. Krožni promet bodo najverjetneje prihodnje leto začeli urejati tudi pri odcepu glavne ceste za Dobrno in Novo Cerkev.

Za razliko od prvega, ki je povsem v občinski pristojnosti, bo drugo krožišče financirala država, razlogi za njegovo umestitev pa so podobni – izboljšanje prometne varnosti, saj je predel zaradi lege terena in pogosto neprilagojene hitrosti voznikov izjemno nevaren predvsem pri vključevanju vozil iz smeri Socke na glavno cesto proti Celju, še bolj pa proti Slovenskim Konjicam.

Krožišče bo izjemnega pomena tudi v primeru, ko bo promet z avtoceste v obliki obvoza preusmerjen na državno cesto, kar se je zaradi prometnih nesreč v preteklosti že pogosto dogajalo. Naročnik projekta, ki naj bi bil izdelan še letos, je državna direkcija za ceste, ki mora pridobiti vsa soglasja in določiti prioritete.