Vodenje družbe ZPO Celje prevzela Breda Obrez Preskar

Vodenje družbe ZPO Celje prevzela Breda Obrez Preskar, ki jo je nadzorni svet družbe za direktorico imenoval konec lanskega septembra.

Breda Obrez Preskar je kot izvršna direktorica vrsto let uspešno vodila družbo Celjski sejem, zadnjih nekaj let pa je delovala kot direktorica Občinske uprave Občine Slovenske Konjice. S svojimi bogatimi izkušnjami bo zagotovo pomembno prispevala k uspešnosti poslovanja družbe ZPO Celje, ki upravlja s parkirišči, športnimi ter turističnimi objekti v Mestni občini Celje (drsališče v Mestnem parku Celje, dvorani Golovec in Zlatorog, Kegljišče Golovec, Letno kopališče, Zimsko kopališče Golovec, Nogometni stadion Olimp, Nogometni stadion Z’dežele, Celjska koča, Športni center Skalna klet, ŠRC Šmartinsko jezero).

»Nova direktorica prinaša bogate izkušnje«

»Prizadevala si bom za dobro sodelovanje in odprt dialog z različnimi deležniki, v prvi vrsti z našimi uporabniki, seveda pa tudi z lokalno skupnostjo. Razvojne prioritete so povezane s tem, kako zagotavljati dobre možnosti za razvoj področij, na katerih delujemo,« je med drugim dejala  Obrez Preskarjeva, ki bo vlogo direktorice opravljala v prihodnjem štiriletnem mandatu.

»Nova direktorica prinaša bogate izkušnje, vodstvene sposobnosti in trdno vizijo za posodobitev poslovanja družbe. Veselim se sodelovanja z njo, saj so javna podjetja in javni zavodi zelo pomemben gradnik pri uresničevanju naše vizije razvoja Celja,« je dodal župan Mestne občine Celje, Matija Kovač.