Vodenje Cinkarne Celje prevzema Aleš Skok

Z današnjim dnem vodenje Cinkarne Celje prevzema Aleš Skok. Nadzorni svet družbe je namreč 25. maja na izredni seji za začasnega predsednika uprave za največ eno leto imenoval Skoka, dosedanjega predsednika nadzornega sveta.

Skok je pridobil naziv univerzitetnega diplomiranega inženirja kemijske tehnologije na Univerzi v Ljubljani in naziv MBA na ameriški univerzi MIT. Ima dolgoletne izkušnje v kemijski industriji v mednarodnem okolju, več kot 10 let bil član uprav delniških družb ter predsednik in član številnih nadzornih svetov.

Tomaž Benčina se je po 15 letih poslovil z mesta generalnega direktorja, iz podjetja odhaja tudi član uprave mag. Jurij Vengust. V upravi ostaja tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič, ki je v podjetju zaposlena več kot 34 let, sprva kot tehnologinja, pozneje vodja razvoja proizvodov in tehnologije v PE Titanov dioksid, zadnjih 15 let pa je v upravi Cinkarne odgovorna za področja proizvodnje, vzdrževanja z energetiko, razvoja, kontrole kakovosti, varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu.

Oglas