Vitanje: Svetniki tudi o razvoju Turistične destinacije Rogla-Pohorje

Vitanjski svetniki so se na zadnji seji med drugim seznanili s prizadevanji za razvoj Turistične destinacije Rogla-Pohorje, saj je vanjo vključena tudi občina Vitanje.

V Turistično destinacijo Rogla-Pohorje (TDRP) so se pred približno petimi leti povezale občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, da bi skupaj zagotavljale usklajen turistični razvoj območja. Da je bila odločitev dobra, dokazuje dejstvo, da je destinacija v minulih letih prerasla v eno izmed 35. vodilnih destinacij v Sloveniji. Tako je postala pomemben sogovornik Slovenske turistične organizacije ter pridobila pravice za kandidiranje na določenih razpisih. Do-slej so v destinaciji za 17 izvedenih projektov zagotovili sofinanciranje v višini 965.935 evrov.

Od brona do zlata
Leta 2019 je TDRP kot prva destinacija v Sloveniji prejela bronasti znak Slovenia Green Destination in ga je konec leta 2020 nadgradila v zlatega. Kot je še povedal Domen Vogelsang, direktor Lokalne turistične organizacije Rogla-Zreče, je trajnostni razvoj ena izmed razvojnih prioritet destinacije, ki želi ostati zelena, zdrava, varna, prijazna in privlačna, v prvi vrsti zaradi lokalnega prebivalstva, posledično pa tudi zaradi obiskovalcev in turistov.

»Naša destinacija je posebna tudi zaradi blagovne znamke Okusi Rogle, ki jo že vrsto let uspešno razvijamo in sodi v okvir teritorialnih blagovnih znamk po modelu izvorno slovensko. Danes združuje kar 38 ponudnikov z 239 certificiranimi izdelki z znakom kakovosti Okusi Rogle,« je dodal Vogelsang.

 

V destinaciji povezujejo turistično gospodarstvo (Center Noordung, Zlati grič, Pot med krošnjami Pohorje…) z manjšimi turističnimi ponudnike v skupno zgodbo. Vzpostavljati pogoje, ki bi omogočili nadaljnji razvoj turistične dejavnosti in nadgradnjo ponudbe.

Domen Vogelsang je izročil priznanje vitanjskemu županu Slavku Vetrihu, s čimer se je zahvalil za sodelovanje vitanjske lokalne skupnosti pri snovanju zlate turistične zgodbe v destinaciji Rogla-Pohorje.

(Več v tiskani izdaji NOVIC)

Oglas