Vitanjski gasilci: “Gasilske intervencije so vedno bolj zahtevne”

Simon Kotnik je kot predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Vitanje je ponosen na gasilsko tradicijo na Vitanjskem, njeni začetki segajo v leto 1877.

Kateri so bili tisti ključni dogodki v razvoju gasilstva na Vitanjskem vse do danes?
Vitanjski gasilci so od ustanovitve dalje strmeli k nenehnemu napredku društva. Leta 1904 so zgradili svoj prvi gasilski dom, leta 1910 so nabavili za takratne razmere moderen voz z močno ročno brizgalno in primerno količino cevi. Zaradi večanja števila članstva in njihovih aktivnosti, so leta 1926 dogradili gasilski dom, 1930 leta so nabavili prvo motorno brizgalno, leta 1932 pa prvi osebni avtomobil z prikolico, a so jim ga med drugo svetovno vojno zaplenili.
Prvi prapor so razvili leta 1938. Nov gasilski kombi so kupili leta 1969. Šest let kasneje so podrli stari gasilski dom in pričeli graditi novega. 9. oktobra leta 1977 ob praznovanju 100.obletnice društva so vitanjski gasilci predali namenu nov gasilski dom. 1979 leta so nabavili novo motorno brizgalno, leto kasneje pa prvo novo avtocisterno. Nekaj let zatem so pridobili prvo poveljniško vozilo, leta 1986 pa so kupili prvo novo orodno vozilo za prevoz opreme in moštva. Prav je, da se ustavimo še v letu 1995. ki je gasilski dom dobil prizidek, leto kasneje je društvo kupilo novo avtocisterno. Leta 2001 smo zamenjali novo orodno vozilo, 2006 pa je bilo zamenjano poveljniško vozilo. Leto kasneje smo nabavili motorno brizgalno, leta 2009 je gasilski dom dobil novo streho, kmalu zatem še novo fasada. Leta 2016 smo se razveselili novega moštvenega vozila, leta 2017 pa še nove in sodobne avtocisterne.
V kakšni kondiciji je Prostovoljno gasilsko društvo Vitanje (PGD) danes? Koliko članov šteje? Članstvo narašča ali upada?
Lahko rečem, da je naše gasilsko društvo v zelo dobri kondiciji, trenutno nas je 114 aktivnih članov. Število ostaja že nekaj let bolj ali manj enako.
Kako skrbite za podmladek?
Za pomladek skrbi naša mladinska komisija, ki smo jo ustanovili že leta 1995. Vse od takrat si komisija prizadeva, da se naše poslanstvo krepi in napreduje. Delo mladinske komisije je zelo obsežno, saj skrbi za izobraževanja, tekmovanja in tudi za družabnost. Kadri, ki se ukvarjajo z našo gasilsko mladino so zares zlata vredni.

In menda ste posebej ponosni tudi na gasilke.
Zagotovo. Veseli smo, da so med nami tudi prizadevne in uspešne gasilke. V našem društvu aktivno delujejo že od leta 1952. Delo naših članic je na vseh področjih bolj ali manj enakovredno z ostalimi člani moškega spola.
Kaj pa gasilska oprema? Zadostuje za učinkovite intervencije?
Gasilska oprema je v nenehnem razvoju. Pozorno spremljamo novitete na tem področju, vendar smo pogosto omejeni glede finančnih sredstev. Trenutno imamo na voljo opremo, ki nam omogoča intervencije ob požarih, naravnih nesrečah, AED in podobno.
Kako skrbite za izobraževanje in urjenje gasilcev?
Izobraževanje in urjenje naših gasilcev poteka na dveh nivojih. V društvu imamo redne obnovitvene vaje. V sklopu naše gasilske zveze Zreče-Vitanje pa imamo izobraževanja raznih specialnosti, ki potekajo v izobraževalnem centru na Igu pri Ljubljani.
Znanje in spretnosti dokazujete tudi na tekmovanjih?
Naši člani se zelo radi udeležujejo gasilskih tekmovanj. Na tekmovanja je potrebo biti odlično pripravljen, potrebni so temeljiti in pogosti treningi. Žal pa v ta namen nimamo ustreznega prostora. Na tovrstno potrebo že nekaj časa opozarjamo vodstvo občne. A dosedanji dogovori žal še niso obrodili sadov.

(Intervju si lahko v celoti preberete v četrtkovi tiskani izdaji NOVIC).

Oglas