Vitanjski Center Noordung bo zaposlil še eno osebo

Direktor Centra Noordung dr. Dominik Kobold je na minuli seji vitanjskega občinskega sveta predstavil program dela, finančni in kadrovski načrt. Svetniki so kljub nekaterim nestrinjanjem potrdili zastavljen načrt. Na dnevnem redu seje občinskega sveta Občine Vitanje so svetniki obravnavali program dela, finančni in kadrovski načrt Centra Noordung. Spomnimo, da mora za izvajanje dejavnosti zavoda eno šestino denarja zagotoviti Občina Vitanje, pet šestin pa država, vendar največ do 150 tisoč evrov. Občina Vitanje tako letno za stroške upravljanja in vzdrževanja Centra Noordung zagotavlja 30 tisoč evrov.

Letos v Center Noordungu načrtujejo kar nekaj aktivnosti. Najprej bodo poskrbeli za nemoteno upravljanje in investicijsko vzdrževanje objekta. Poleg tega se bodo lotili prenove tržnega pristopa. Še bolj se bodo povezovali s Slovensko turistično agencijo (STO) in Turistično destinacijo Rogla – Pohorje. Oblikovali bodo skupne pakete in tako postali bolj privlačni za obiskovalce. Poleg prenove ponudbe, trženja in cen bodo začeli z uvajanjem dodatnih povezanih storitev in spominskih izdelkov (prodaje knjig in razvoj spominskih izdelkov za prodajo gostov). Poskrbeli bodo tudi za aktivnosti na področju gospodarstva, znanosti in izobraževanja ter delovanje na področju kulture in turizma. Vključevali se bodo v nove javne projekte in razpise.

Direktor Centra Noordung je še izpostavil, da so bili uspešni na Interreg razpisu Alpskega programa ASIS – Alpine Social Innovation Strategy. To je pilotni projekt na področju socialnih inovacij v Evropi. »Projekt zahteva veliko angažiranja in zato bomo dodatno zaposlili osebo, ki se bo ukvarjala s tem projektom, za polni delovni čas,« je še dodal Kobold.

Oglas