Vitanjska pogodbena pošta: S kuverto v zadružno trgovino

Podobno kot v številnih drugih manjših lokalnih skupnostih po državi, bo Pošta Slovenije svoj poštni urad zaprla tudi v Vitanju.

Vodilni se sklicujejo na nerentabilnost oziroma drastičen upad prometa. Zaposlena delavka v vitanjskem poštnem uradu ne bo ostala brez službe, prerazporedili jo bodo na drugo delovno mesto.

Več kot 140 pogodbenih pošt
Po besedah Cvetka Sršena, direktorja poslovne enote Pošte v Celju, je zadnja raziskava pokazala, da 53 odstotkov Slovencev gre na pošto manj kot enkrat na mesec. »Pošiljanje pisem je zaradi sodobne tehnologije v zad-njih desetih letih v naši državi upadlo za 52 odstotkov, plačevanje položnic v poštnih uradih pa za 61 odstotkov. Zato smo prisiljeni ukrepati,« poudarja Sršen. V zadnjih osmih letih je Pošta Slovenije 141 poštnih uradov preoblikovala v pogodbene pošte. In nekaj jih še namerava.

Iz urada v trgovino
V Vitanju bo poštne storitve kot dopolnilno dejavnost od februarja opravljala Kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenske Konjice v svoji vitanjski zadružni trgovini. Da bo delo teklo nemoteno, se trije zaposleni v trgovini že izobražujejo za opravljanje poštnih storitev, tudi prostore morajo prilagoditi normativom, ki jih terja poštna dejavnost. »Dogovori med Pošto Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko zadrugo Slovenske Konjice so v zaključni fazi. Za občane Vitanja se kaj bistveno ne bo spremenilo, gre zgolj za spremembo lokacije, odpiralni čas pa bo po novem celo daljši kot je zdaj,« pravi župan Slavko Vetrih.

Odpiralni čas daljši
Odpiralni čas pogodbene pošte naj bi bil 6-urni, in sicer 3 ure (med 8. in 12. uro) dopoldne ter 3 ure (med 13. in 16. uro) popoldne. To je več kot zdaj, saj je poštni urad v Vitanju ob delavnikih odprt le dve uri. Se je pa Občina Vitanje s Pošto Slovenije uspela dogovoriti, da bo decembra poštni urad odprt tri ure.

Oglas