Vitanjska občina: Letos največ denarja za ceste

Kljub epidemiji novega koronavirusa namerava Občina Vitanje vse investicije, ki jih je načrtovala za letos, uresničiti.

Pol milijona za naložbe
Letošnji proračun občine Vitanje je težak 2,6 milijona evrov, za naložbe je predvidenih približno 500.000 evrov. Kot je povedal župan Slavko Vetrih, so največ denarja, okoli 300.000 evrov, namenili za posodobitve dotrajanih cestnih odsekov; približno 60.000 evrov za pripravo projektnih dokumentacij za različne projekte; 80.000 evrov za komunalno ureditev nove zazidalne soseske Kompoševo ter okoli 60.000 evrov za izgradnjo in posodobitev parkirnih prostorov na Gmajni 2 in na Gmajni 4.
»Ko smo na občinskem svetu ob sprejemanju proračuna 2020 odločali o tem, katere pridobitve bomo uresničili letos, niti slutili nismo, da nas bo doletela epidemija novega koronavirusa. Kljub temu zaenkrat kaže, da bomo lahko uresničili vse načrtovane investicije. Morda nam bo uspelo dodati še kakšno. Delali smo »na polno« namreč tudi v času epidemije. Zato ne prihaja do časovnih zamikov,« je pojasnil župan Slavko Vetrih.
Kje bodo brneli delovni stroji?
Občina Vitanje se letos loteva izgradnje ceste v Breznu. Stala bo nekaj več kot 144.000 evrov. Asfaltno prevleko bo dobil cestni odsek Mulej v Stenici, gre za dobrih 22.000 evrov vredno pridobitev. Po napovedih župana Vetrih je predvidena še sanacija dotrajanega odseka v Breznu, za kar je v proračunu zagotovljenih približno 33.000 evrov, ter dotrajanega odseka na Paki v višini nekaj več kot 25.000 evrov. Skupno 60.000 proračunskih evrov je vitanjska občina zagotovila za pripravo gradbene dokumentacije za vodovod Vitanje in Brezen, poslovilno vežico in vrtec.
S tem pa seznam letošnjih vitanjskih naložbenih načrtov še ni končan. Občina je približno 80.000 lastnih sredstev vložila v pripravo zazidalne soseske Kompoševo, približno 19.000 evrov je stalo parkirišče pred knjižnico oziroma blokom na Gmajni 2, okoli 40.000 evrov pa bo občina porabila za ureditev parkirišča pri blokih na Gmajni.