Vitanje: Za gradnjo vrtca še upanje

Kljub temu, da je vitanjski občini le za las ušel uspeh na razpisu države za financiranje gradnje vrtca, na občinski upravi nadaljujejo s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ker številne lokalne skupnosti poudarjajo, da so potrebe po gradnji vrtcev in šol v državi velike, je pričakovati, da bo pristojno ministrstvo dodaten razpis objavilo še letos, je pojasnil direktor vitanjske občinske uprave Zdenko Plankl. Poleg novega vrtca v Vitanju, ki bo stal v bližini osnovne šole, bo potrebno urediti tudi optimalno učinkovit in varen prometni režim.

Kot je znano, namerava Direkcija za infrastrukturo rekonstruirati križišče ob vstopu v Vitanje, v bližini vrtca in šole. »Potrebno bo najti ustrezne idejne reši-tve, kako čim bolj približati cestni priključek vstopu v vrtec, ter vzpostaviti krožni promet,« je pojasnil župan Slavko Vetrih.

Gradbeni odbor
Da bodo priprave na gradnjo vrtca, ki velja za eno največjih naložb v vitanjski občini tekle učinkovito in usklajeno, so na tokratni seji občinskega sveta imenovali gradbeni odbor, njegovi člani pa so: predsednik občinskega odbora za premoženje in finance Anton Kuzman, vitanjski svetnik Andrej Poklič, ravnateljica vrtca Tilka Jakob, direktor občinske uprave Zdenko Plankl, projektant Vladimir Fijavž in župan Slavko Vetrih.

 

Oglas