Vitanje: Z nadgradnjo vodovoda do boljše vodooskrbe

Na javnem vodovodu v središču Vitanja predvsem v sušnih obdobjih prihaja do težav pri oskrbi z vodo. Ko pade vodostaj na vodohranu Tičnici, težave najprej zaznajo prebivalci v višje ležečih objektih.

Zato Občina Vitanje načrtuje nadgradnjo vodovodnega sistema z ureditvijo dodatnega vodohrana na Lahovem, vanj se bo črpala voda iz kakovostnega vodnega vira Žimpret, ki ga bodo povezali s Tičnico.

Kot je na zadnji seji vitanjskega občinskega sveta povedal direktor vitanjske občinske uprave Zdenko Plankl, bo tak sistem zagotovil zadostne količine kakovostne pitne vode tudi v sušnih obdobjih. Kasneje bodo sistem širili tudi na del Spodnjega Brezna, Spodnjega Doliča ter proti Stenici in Ljubnici.

 

Širitev vodovoda Vitanje je ocenjena na 600.000 evrov, polovico denarja naj bi zagotovila država. “Izgradnjo sistema vključno z objekti predvidevamo v letih 2022,2023 in 2024, seveda ob pogoju da bo Ministrstvo za okolje in prostor objavilo razpis in bo naša občina na razpisu uspešna. Če ne bo tako, se bo uresničevanje naložbe temu primerno podaljšalo,” je še pojasnil direktor Zdenko Plankl.

Oglas