Vitanje: V Zg. Breznu bodo odpravili težave z vodooskrbo

V Zgornjem Breznu v vitanjski lokalni skupnosti je predvidena ureditev vodooskrbe za 10 gospodinjstev, ki se že vrsto let soočajo se s pomanjkanjem vode. Vodo jim dovažajo gasilci.

Kot je na seji vitanjskega občinskega sveta povedal direktor vitanjske občinske uprave Zdenko Plankl, se je Občina Vitanje pri pripravi projekta povezala z Občino Dobrna, ki je začela z urejanjem vodooskrbe za sosednji naselji Zgornje Brdce in Zavrh nad Dobrno. Narejena je tudi že vrtina pri Tonaču na meji Občine Vitanje, kjer so meritve pokazale, da je vode dovolj tudi za 10 gospodinjstev v Zgornjem Breznu.

Nosilec projekta bo Občina Dobrna, medtem ko bo Občina Vitanje sodelovala z izgradnjo sistema z rezervoarjem in dvema razbremenilnikoma na svojem območju. Letos je zagotovila zemljišče.
Naložba je ocenjena na 600.000 evrov, v polovičnih deležih jo v letih 2022, 2023 in 2024 plačali država in Občina Vitanje. Če na razpisu Ministrstva za okolje in prostor Občina Dobrna kot vodilni partner, kjer sodeluje v projektu tudi Občina Vitanje, ne bo uspešna, bo Občina Vitanje vodooskrbni sistem urejala počasneje oziroma v skladu s finančnimi možnostmi.

Oglas