Vitanje: V Evropskem tednu mobilnosti dva promocijska dogodka

V naslednjem tednu se začenja Evropski teden mobilnosti. Obeležili ga bodo tudi v občini Vitanje. Pripravljajo promocijska dogodka Pešbus in Peš kažipoti.

Po podatkih Ministrstva za zdravje je učencev, ki prihajajo v šolo peš ali s kolesom, iz leta v leto manj. So bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo. Dokazano je, da se taki otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku.
Zato jih bodo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti spodbujali k 30-dnevnemu pešačenju ali kolesarjenju v šolo in domov. V vitanjski občini bodo uredili šolske poti iz Vitanje proti Stenici, Fužinam in Paki. Vitanjska osnovna šola bo izvedla še akcijo Peš kažipoti, v sklopu katere bodo označili vodno učno pot ob reki Hudinji do Rakovca s pomočjo trajnih markacij in kažipotov, ki bodo sprehajalce opozarjale na zanimivosti ob poti.
Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice.

Oglas