VITANJE Svetniki potrdili rebalans proračuna, razprava o vodovodu, zdravstvu, …

Na seji občinskega sveta prejšnji četrtek so vitanjski občinski svetniki potrdili rebalans proračuna, govorili pa so tudi o vodovodu, zdravstvu, prometni varnosti, …

Svetniki so občinski upravi prižgali zeleno luč za nadaljnje aktivnosti v smeri širitve programa splošne medicine v vitanjskem zdravstvenem domu.
Sprejeli so rebalans proračuna. Državni denar, ki naj bi ga letos prejeli za izgradnjo vodovodov Vitanje in Brezen, namreč pričakujejo v prihodnjem letu, prav tako bodo prihodnje leto skušali pridobiti državni denar za športni park, so pa dodali novi projekt Pot belega kamna. Približno 100 tisoč evrov so z rebalansom namenili sanaciji po zadnjih neurjih – predvidena je tudi sanacija plazu ob lokalni cesti Stenica – Sv. Vid.
Občinska uprava je svetnike seznanila s potekom projekta razširitve vodovoda, o čemer smo že pisali. Nekaj pomislekov naložba zbuja tudi med svetniki, denimo, kako bo s financiranjem sekundarnih vodov, kako bo naložba vplivala na položnice občanov, pa tudi, zakaj je bilo javno naročilo za izbor izvajalca ponovljeno.
Daljši prispevek s seje občinskega sveta lahko preberete v tiskanih NOVICAH, ki so izšle včeraj.
(NK)