Vitanje: svetniki polemično o proračunu 2021

Osnutek vitanjskega proračuna 2021 je na prihodkovni strani težak približno 2.790.000 evrov, na odhodkovni strani pa 3.040.000 evrov, primanjkljaj po zagotovilih župana Slavka Vetriha ni zaskrbljujoč, saj ga bodo lahko pokrili s proračunskim viškom, ki ga predvidevajo ob koncu letošnjega leta. Za naložbe je zagotovljenih 38 odstotkov proračuna. Župan je poudaril, da so proračunski predlog z odobravanjem sprejele vse trške skupnosti, čemur je oporekalo kar nekaj svetnikov, ki je poudarjalo, da je bil proračunski dokument deležen premalo usklajevanj. Svetniki bodo proračun dokončno potrjevali na decembrski seji.
Pogorevc vložil amandma
Svetnik Andraž Pogorevc je vložil amandma na predlog proračuna, v katerem je med drugim predlagal izgradnjo 200-250m³ vodohrama na Lahovem, s čimer bi dokončno rešili problem vodooskrbe Vitanja. V centru Vitanja bi, kot je še predlagal Pogorevc, lahko naposled uredili cesto mimo čistilne naprave in cesto v ulici Pod Hriberco (Purk- vrtec). V amandmaju je predla-gal še posodobitev 300 metrov dolgega odseka v Ladinskem grabnu za Pako; 800-metrskega odseka Ledijek – Skarlovnik na Hudinji; cesti Lužnik-Pogladič in Makovšek – Rot v Doliču ter nekaj tudi v Ljubnici. Amandma svetnika Pogorevca je vseboval 3 različne verzije, vse pa so upoštevale obseg razpoložljivih sredstev. Kot je poudaril, je z iskanjem različnih variant prerazporeditve proračunskega denarja mogoče zagotoviti enakomeren razvoj občine vključno z najbolj perečim problemom vodooskrbe. Svetniki so sicer pohvalili Pogorevčev trud pri pripravi amandmaja, vendar pri glasovanju ni dobil zadostne podpore.
Katere ceste pa gredo v prenovo?
Kot je povedal župan Slavko Vetrih, naj bi naslednje leto v Spodnjem Doliču prenovili 4 krajše cestne odseke. In sicer 400 metrov dolg odsek od mostu pri Makošku do križišča v Čretnikove grabnu; prenove bo deležna tudi občinska cesta proti kmetijam Lužnik in Pogladič, nekaj denarja naj bi zagotovili tudi tamkajšnji domačini, ter 500-metrski odsek od meje z občino Mislinja mimo domačije Kričej na Paki. Delovni stroji pa bodo brneli tudi na drugi strani, od odcepa na Paki proti domačijam Iršičevih, Škoflekovih in Borovnikov, prav tako v dolžini 500 metrov. Obči-na je zagotovila denar še za prenovo ceste mimo čistilne naprave na Gmajni, ki bo stala 30 tisočakov. (Še več vsebine s seje vitanjskega občinskega sveta pa v tiskani izdaji NOVIC)

Oglas