Vitanje: Občane razjezile višje položnice za odvoz odpadkov

Občane Vitanje so pred časom presenetile oziroma razjezile višje položnice za dovoz komunalnih odpadkov. To storitev v vitanjski lokalni skupnosti opravlja podjetje Saubermacher. Zato so občinski svetniki že na prejšnji seji občinsko upravo pozvali, naj na naslednjo povabi predstavnika podjetja, da bo podrobneje pojasnil razloge za podražitev.

Sklicevanje na elaborat
Na sejo je prišel Boštjan Berlak, predstavnik Saubermacherja, ki je poudaril, da na gre za podražitev, saj je spomnil, da je vitanjski občinski svet sredi septembra lanskega leta sprejel elaborat, v katerem so opredeljene cene storitev odvoza komunalnih odpadkov za leti 2019 in 2020. Cene so začele veljati 1. novembra 2019 in so bile do letošnje pomladi fiksne, a je v elaboratu določeno, da se v letošnjem letu začne obračunavanje stroška odvoza po dejanski količini odpadkov. Ta se je v pomladnih mesecih povečala, saj so bili mnogi v času epidemije doma in so opravili obsežnejše čiščenja doma in okolice. Takrat je Saubermacher opravil tudi akcijo odvoza kosovnih odpadkov, v kateri so bile odpeljane velike količine, je med drugim povedal Berlak in dodal, da so občani premalo dosledni pri ločevanju odpadkov, kar se najbolj kaže v črnih kantah z mešanimi komunalnimi odpadki, kjer še vedno najdejo odpadke, ki tja ne sodijo. Površnost pri ločevanju odpadkov pa povečuje stroške.

Berlak je ob tem pojasnil, da povprečni mesečni strošek izračunajo tako, da so potrjeno ceno v elaboratu pomnožijo s sodilom. Kolikšno je sodilo, je vsak mesec objavljeno na spletni strani podjetja Saubermacher. Svetniki niso skoparili z očitki na račun sklicevanja na elaborat, nefleksibilnosti in slabega komuniciranja z javnostjo, zato so podjetje Saubarmacher pozvali, naj vsem gospodinjstvom posreduje podrobnejša pojasnila za višje cene odvoza odpadkov. Občina Vitanje je pogodbo o sodelovanju s Saubermacherjem sklenila v začetku leta 2012 za obdobje 15 let.

Oglas