Vitanje: Kulturna priznanja mladim pevcem

V občini Vitanje bodo priznanja ob slovenskem kulturnem prazniku prejeli Otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Vitanje, Otroški cerkveni zbor župnije Vitanje in Pevska skupino Lučke.

Kot poudarja vitanjski župan Slavko Vetrih, pevke in pevci v omenjenih skupinah sodelujejo na številnih dogodkih in prireditvah v domači lokalni skupnosti, pa tudi izven nje.

Otroški in mladinski zbor Osnovne šole Vitanje
Osnovna šola Vitanje je šola z bogato pevsko tradicijo. V otroškem in mladinskem zboru skupaj poje več kot polovica vseh učencev. Zbore vodi mag. Mojca Koban Dobnik.
Z zborovskim petjem kot ustvarjalno-poustvarjalno umetniško dejavnostjo vitanjski pevci posredujejo posebne glasbene vrednote, ki jih udejanjajo v šolskem in širšem lokalnem okolju. Pro-gramsko se lotevajo raznolikih glasbenih žanrov, od zimzelenih do pop in rock skladb, klasične in narodno-zabavne glasbe. Poseben odnos gojijo do ljudske pesemske dediščine.

Otroški cerkveni zbor župnije Vitanje
Otroški cerkveni zbor župnije Vitanje je ustanovila zborovodkinja Jerneja Vivod Ušen. Na po-moč pri vodenju zbora ji je septembra leta 2010 priskočila Tadeja Globočnik, ki ga sedaj tudi vodi, za spremljavo skrbi Anamarija Fijavž.
Otroški zbor obiskujejo pevci od prvega do šestega razreda osnovne šole, dobrodošli pa so tudi vrtčevski otroci. Vsako šolsko leto pridejo novi člani. Dobrodošel je vsak z veseljem do petja in nastopanjem.
Otroški cerkveni zbor župnije Vitanje poje vsako drugo in četrto sveto mašo v mesecu. Pojejo enostavnejše pesmi, ki so zabavne in prijetne za uho. Z veseljem se odzovejo na povabilo.

Pevska skupina Lučke
Pevsko skupino Lučke trenutno sestavlja okrog 20 članov. To so učenke višjih razredov osnovne šole, srednješolci in nekaj študentk. Skupino vodi zborovodkinja Jerneja Vivod Uršen, pomaga pa ji brat Andrej.
Lučke so svojo pot začele v letu 2007. Njihov repertoar danes obsega preko 200 pesmi iz vseh delov cerkvenega leta. Kakovost petja postaja z leti odlična. Prešli pa so tudi iz enoglasnega petja v večglasje.

(Več si preberite v tiskani izdaji NOVIC)

Oglas