Vitanje: Količine pitne vode bi podvojili

Vitanjski svetniki so na tokratni seji največ pozornosti namenili načrtovani širitvi vodovodnega sistema za zadovoljivo vodooskrbo.

V občini Vitanje se težave pri zagotavljanju vode pojavijo v sušnih obdobjih, ko pade vodostaj na vodohranu na Tičnici. Z moteno oskrbo se soočajo predvsem gospodinjstva na višje ležečih kmetijah. Da se to ne bi več dogajalo, se na vitanjski občinski upravi pripravljajo na nadgradnjo vodovodnega sistema. Tako bi zaloge pitne vode v lokalni skupnosti podvojili.

Dodaten vodohran
Zato projekt širitve vodovodnega sistema po besedah župana Slavka Vetriha predvideva doda-ten vodohran na Lahovem v velikosti dobrih 70.000 kubikov, kar je nekoliko več kot premore obstoječi vodohran na Tičnici. V ta vodohran bi poleg viškov vode iz sistema Petretovo prav tako črpali vodo iz kakovostnega vodnega vira Žimpret, ki je v občinski lasti. Občina ga je pred leti že uporabljala, a ga je potem opustila. Zdaj naj bi ga znova vključila v sistem.

Kaj pravijo svetniki?
Vitanjski svetniki so si bili enotni, da je nadgradnja vodovodnega sistema nujna in dobrodošla. Z zanimanjem so prisluhnili predstavitvi projekta, a so nekateri izrazili željo po vnovičnem srečanju s projektantom, da bi jim predvidene rešitve še podrobneje pojasnil. Kot so poudarili, gre za pomembno, finančno zajetno in dolgoročno komunalno naložbo, ki terja temeljit premislek in najbolj optimalne rešitve. Do sestanka s projektantom naj bi prišlo v teh dneh. Sicer pa projekt širitve vodovodnega sistema svetniki načeloma podpirajo, zato bo občinska uprava s prizadevanji za njegovo uresničitev nadaljevala.

Kako naprej?
Za posodobitev vodovodnega omrežja je vitanjska občina v letošnjem proračunu predvidela 80.000 evrov, prav tako je že pridobila gradbeno dovoljenje. Zdaj želi čimprej objaviti javni razpis za izvajalca del. Kot je povedal direktor vitanjske občinske uprave Zdenko Plankl, se mudi, saj je pričakovati, da bo razpis države zunaj v jesenskih mesecih. Na tem razpisu se namerava vitanjska občina potegovati za financiranje, saj sama teko zajetnega finančnega zaloga ne zmore. Po mnenju direktorja Plankla obstajajo velike možnosti, da bodo na razpisu uspešni. Vrednost projekta je ocenjena na 250.000 evrov, dokončna vrednost bo znana po zaključku razpisa oziroma izbiri izvajalca del. Naložbo naj bi uresničili v treh letih. »Menim, da bo naša občina tako pridobila sistem stabilne oziroma zanesljive vodooskrbe. Ta sistem bo preprečil izpad vode tudi na kmetijah v Spodnjem Breznu, prav tako pa bo kasneje omogočil širitev vodovoda proti Stenici in obrtni coni,« je poudaril župan Vetrih. (Več v tiskani izdaji NOVIC)

 

Oglas