Vitanje: Jesenski vpis v vitanjski vrtec

Na zadnji seji vitanjskega občinskega sveta so govorili tudi o številčnosti vpisa v Vrtec Vitanje v jeseni.

Zato se je seje udeležila tudi mag. Tilka Jakob, ravnateljica vitanjskega vrtca. Svetnikom je predstavila predlog za številčno določitev vrtčevskih oddelkov, ki so ga podprli.

Kot je znano, vrtec pesti prostorska stiska, zato imajo oddelke na treh lokacijah – v matičnem vrtcu, v prostorih šole in Slomškovi hiši. V skladu z normativi in kadrovskimi pogoji bodo jeseni imeli v vitanjskem vrtcu dva kombinirana oddelka (17 plus 2 otroka); en heterogen oddelek prvega starostnega obdobja (10 plus 2 otroka); en homogen oddelek drugega starostnega obdobja v prostoru Slomškove hiše (18 plus 1 otrok) in en kombiniran, polovičen oddelek v prostorih šole (9 plus 1 otrok).

Oglas