Vitanje: Center Noordung lani dobro posloval

Javni zavod Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga oziroma Center Noordung je lani uspešno posloval, je razvidno iz gradiva, ki so ga na zadnji seji obravnavali in potrdili vitanjski občinski svetniki.

V zavodu, ki ga zadnje leto dni vodi direktorica Neža Pavlič Brečko, so lani ustvarili za več kot pol milijona evrov prihodkov in leto končali s slabimi 30 tisoč evri presežka. Tega bodo namenili za dejavnosti Centra.

Obiskovalcev 23 tisoč
Direktorica Pavlič Brečko je ocenila, da so lani izvedli vse načrtovane dejavnosti, ob tem pa dodajali še nove. Center Noordung je skupaj obiskalo 23.123 oseb: več kot 18.471 posameznih obiskovalcev, zabeležili so 2.051 obiskovalcev na 19 dogodkih v organizaciji ali soorganizaciji Centra, občinskih dogodkov se je udeležilo 2.601 ljudi.
Med obiskovalci je bila četrtina šolskih in vrtčevskih skupin. Največ obiskovalcev so zaznali v maju, ne pa med poletjem, kot je bilo to običajno v prejšnjih letih. Padec prometa med poletnimi meseci pripisujejo lanskim poletnim ujmam. Večino ‘poletnih gostov’ so tako predstavljali gostje iz drugih držav, zlasti Hrvaške, Nemčije, Avstrije in Nizozemske. Letos želijo v Center Noordung privabiti še nekoliko več obiskovalcev, a si želijo zmerne, postopne rasti, je ob predstavitvi načrtov poudarila Neža Pavlič Brečko.
Lani so v Centru Norodung tudi končali petletno obdobje vsebinskega in poslovnega prestrukturiranja. »V tem obdobju se je vzpostavilo ustrezno delovanje, vsebinska prenova je prinesla rezultate, v vsakem posameznem letu od leta 2018 je bila beležena konstantna organska rast. Doseženi so bili vsi ključni cilji, postavljeni leta 2017 ob vstopu Republike Slovenije v ustanovi-teljstvo javnega zavoda,« je navedla direktorica.

Kaj načrtujejo letos?
V centru Noordung so letos že odprli novo atraktivno doživetje Misija: Pobeg v vesolje. Popestrili bi radi še nekaj virtualnih vsebin in razstav, posebno pozornost bodo namenili dosežkom dr. Antona Mavretiča, načrtujejo pa še nekaj novosti.
Daljši prispevek preberite v tiskani številki lokalnega časopisa NOVICE. (NK)