Visoka priznanja Civilne zaščite tudi v naše kraje

Osrednjo regijsko prireditev s podelitvijo nagrad Civilne zaščite (CZ) za leto 2019 je gostila Pristava pri Mestinju. Za celjsko izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so podelili 25 nagrad in priznanj. Srebrni in bronasti znak je prejelo skupaj 23 zaslužnih posameznikov, skupin in drugih organizacij, med drugimi je srebrnega prejel zreški župan Boris Podvršnik, bronastega pa Jasmina Vidmar iz štaba CZ Vitanje, Marko Kroflič poveljnik CZ Štore, Iztok Zalezina operater izpostave URSZR Celje, Zdenko Slatnar vodja IRSVNDN izpostava Celje in poveljnik CZ občine Podčetrtek Sandi Gobec. Za obletnico delovanja sta srebrni znak prejeli prostovoljni gasilski društvi iz Griž in Levca, bronastega pa PGD Dobje in Slivnica. Predstavili so še prejemnike zlatega znaka (PGD Kapla-Pondor za 120 let) in plakete CV (PGD Šoštanj mesto za 140 let), ki bosta priznanja prejeli ob praznovanju jubileja.

Na državni prireditvi ob dnevu Civilne zaščite, ki je potekala 1. marca na Brdu pri Kranju, je med drugimi bronasti znak CV prejela sekretarka Rdečega križa OZ Šentjur Andreja Tisel, zlatega pa predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, prav tako Šentjurčan.