Virštanj: Zaključek velike investicije na cestni infrastrukturi

Občina Podčetrtek je v letošnjem letu pristopila k obnovi več cestnih odsekov, prav gotovo pa največji cestni infrastrukturni projekt teče na Virštanju, kjer so v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije uredili cesto, sanirali plaz ter na novo zgradili kolesarsko stezo.

V zadnjih mesecih se je korenito spremenila cestna infrastruktura skozi Virštanj, kajti v zaključni fazi rekonstrukcije je državna cesta v dolžini 1,7 kilometra med Domačijo Štraus Kramer in mejo z občino Kozje, hkrati se je urejal odcep v smeri Loke, prav tako pa se je v sklopu del saniral veliki plaz, na katerem so dela tudi že končana. Sočasno s temi deli je potekala tudi izgradnja kolesarske steze v dolžini 800 metrov.

Po besedah župana Petra Misja se je omenjena investicija načrtovala že nekaj let, letos pa je končno prišlo tudi do realizacije. »Država je pripravila razpis za sanacijo ceste in plazu, Občina Podčetrtek pa se je odločila, da pripravi razpis za ureditev obvozne ceste mimo Banovine ter pa razpis za izgradnjo kolesarske steze, tako da so se vsi projekti lahko izvajali sočasno. V sklopu del izgradnje kolesarske steze se je uredilo odvodnjavanje, opravljena so bila instalacijska dela, poleg optike so se opravila tudi pripravljalna električna dela, kar pomeni, da se bo v prihodnosti ta del kolesarske steze lahko tudi razsvetlil. Kolesarska steza je dvosmerna, široka 2,5 metra plus varovalni pasovi. V sklopu del smo uredili tudi kar nekaj opornih zidov (škarp), ki so bili nujno potrebni. Sedaj kolesarska steza poteka vse od Golobinjeka pa do Banovine,« poudarja Misja, ki ob tem dodaja, da to niso edina dela na Virštanju. Ravno v tem času poteka tudi sanacija plazu na cesti Virštanj–Olimje, kjer bo poleg sanacijskih del na plazišču urejeno tudi cestišče in s tem vsa potrebna odvodnjavanja. Skupna vrednost omenjenih investicij je ocenjena na milijon evrov. V veliki meri so bile investirane iz državnega proračuna, izgradnja kolesarske steze in ureditev obvozne ceste sta financirani iz občinskega proračuna, ocenjena vrednost pa je na 250 tisočakov.

Z izgradnjo omenjene kolesarske steze pa kolesarske povezave še niso zaključene. Po besedah Misje se obeta še izgradnja kolesarske steze Golobinjek–Prelasko–Dekmanca, prav tako pa v sklopu rekonstrukcijskih del na cesti Prelasko–Buče načrtujejo izgradnjo kolesarske steze na tamkajšnjem območju. Ob izgradnji še dveh načrtovanih kolesarskih povezav bi bila občina Podčetrtek povezana z vsemi sosednjimi občinami, v prihodnje pa se načrtuje tudi povezava z občino Šentjur. (K. C.)

 

 

 

 

 

 

 

Oglas