Vetrnice na Rogli: Na Občini in v Uniturju niso navdušeni

Kot smo že poročali, želijo na Rogli postaviti vetrnice. Na Občini Zreče in v podjetju Unitur pa nad tem niso navdušeni. 

Na ministrstvu za okolje in prostor je v pripravi državni prostorski načrt za Vetrno elektrarno Mislinja, v sklopu katere bi vetrnice postavili tudi na Rogli v bližini športnih površin.
Postopek je sicer šele v začetni fazi priprave, na pobudo pa so že prejeli pripombe javnosti, med drugim tudi družbe Unitur. Kaj pravijo in kakšno je stališče Občine Zreče?

Unitur: upočasnitev turizma

S postavitvijo vetrnic na Rogli se v Uniturju ne strinjajo. Pojasnili so nam, da je za uresničitev njihovih strateških ciljev, ki predvidevajo razvoj okoljsko vzdržnih in trajnostno naravnanih turističnih produktov, odločilnega pomena ohranjanje naravnega okolja v njegovi čim bolj prvobitni, avtohtoni in avtentični obliki.

“Iz zemljevida predvidenih lokacij vetrnih elektrarn, kot ga navaja Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Mislinja, je razvidno, da so lokacije ne samo v neposredni bližini Turističnega centra Rogla, temveč da so nekatere predvidene na obstoječih športnih površinah oziroma na površinah, ki so v strategiji podjetja Unitur in obstoječih občinskih prostorskih načrtih namenjene širjenju smučarskih in tekaških prog ter razvoju novih zelenih turističnih produktov.

Prepričani smo, da bi takšno polje vetrnih elektrarn nepopravljivo spremenilo vidno podobo naravnega okolja ter izredno negativno vplivalo na njegovo floro in favno – predvsem na prostoživeče živali, med katerimi so tudi ogrožene vrste. Obenem bi upočasnilo ali celo onemogočilo nadaljevanje dobrih štirideset let razvoja turizma na Zreškem Pohorju, ki danes omogoča preživetje z višjo kakovostjo življenja družinam 320 zaposlenih v Uniturju ter številnih drugih ponu-dnikov turističnih storitev v Destinaciji Rogla – Pohorje,” so za lokalni časopis NOVICE sporočili iz podjetja.

Občina: Pohorja je škoda

Župan Zreč mag. Boris Podvršnik je spomnil, da je za postavitev vetrnih elektrarn na območju Rogle že v preteklosti obstajal precejšen interes. Ta se je končal, ko so ugotovili, da je večji del območja od leta 2007 uvrščen v varstveno območje Natura 2000.

“Tokrat, ko za te namene država spet namenja obilne subvencije, je drugače, saj so investitorji dali pobude za umeščanje vetrnih elektrarn v prostor z državnimi prostorskimi načrti, kar velja tudi za polje Mislinja, ki se dotika tudi naše občine in sosednje občine Slovenska Bistrica. To verjetno pomeni, da bi bilo treba za območje izdelati tudi predhodno presojo vplivov na okolje. MOP v teh postopkih trenutno zbira smernice in pripombe.

Glede na to, da na dobršnem delu območja severno od državne ceste poskušamo čim bolj uveljavljati sonaravni, čim ‘mehkejši’ turizem, šport in rekreacijo in (poleg pohorskih barij je območje pohorskih planj s svojimi rastlinskimi in živalskimi vrstami ena izmed poglavitnih vrednostnih značilnosti), nad tako obširnimi ukrepi, ki jih postavitev tako močnih in velikih elektrarn predvideva, v naši občini nismo navdušeni.

Pohorje namreč danes predstavlja še eno izmed zadnjih večjih še (relativno) neokrnjenih zelenih bisernih oaz v Sloveniji, zato bi bilo škoda, da ga s pretiranimi prostorskimi posegi in investicijami preveč pokvarimo, še posebej, če bi posegali na najvrednejša območja. V tem primeru ne bo več zanimivo za obiskovalce niti za naše zanamce.
Tu pa smo verjetno že pri osnovnem izzivu, kjer se že na samem začetku pri prostorskih umestitvah srečujeta in krešeta javni in zasebni interes,” je zapisal Podvršnik.


Kaj pa pravi Facebook?
Na Facebooku NOVIC so bili komentatorji pod novico o vetrnicah na Rogli bolj prizanesljivi.
Gregor: “Čestitke in veliko sreče z našimi birokrati …”
Danica: “Končno bo pamet prevladala.”
Jaka: “Zrečani na Rogli, Konjičani na Konjiški gori. TOP!”
Jožica: “Ja, seveda, kaj jih je, ko se pelješ v Belgijo, pa ni nobenih ovir, tu pri nas pa kar nekaj premlevajo.”
Boštjan: “Boljša ideja kot pa kaka termo elektrarna ali kakšen drugi blok jedrske elektrarne.”
Karolina: “Zadnji čas.”


 

(Nina Krobat, lokalni časopis Novice; Foto: arhiv NOVIC, Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Mislinja, Ministrstvo za okolje in prostor)