Veterinarski center iz Celja odslej pod okriljem Veteranske postaje Šmarje pri Jelšah

Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah je v teh dneh pod svoje okrilje priključila družbo Veterinarski center d. o. o. iz Celja in tako so postali edino veteransko podjetje v Sloveniji s tremi koncesijskimi enotami.

»Z dobrim delom želimo nadaljevati. Kot na novo izbrani koncesionarji, se bomo po najboljših močeh trudili skrbeti za zdravje domačih živali tudi v bodoče. Družbo Veterinarski center Celje bomo počasi pripojili Veterini in trgovini Tačka, ter tako skupaj ustvarili sinergijo dveh dobrih podjetij«, poudarja v. d. direktor Božidar Skok, dr. vet. med. «

Na razpisu, ki je bil objavljen v začetku leta, so pridobili koncesijo za Celje, Šentjur pri Celju ter za Obsotelje in Kozjansko. To pomeni, da bo koncesijsko potrebno obvladovati približno 6 tisoč kmetij, ki segajo od Dobrne pa vse do hrvaške meje. Zato bodo posebno pozornost namenjali strokovnosti svojih  zaposlenih, ki bodo vsem uporabnikom njihovih storitev le to ponujali ažurno in na najvišjem strokovnem nivoju.

Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah je imela koncesijo za območje Obsotelja in Kozjanskega že v preteklosti. S pridobitvijo koncesijo bodo v bodoče še posebej razvijali storitve na področju: nege in oskrbe živali, svetovanja pri prehrani, ultrazvočne diagnostike in operativnih posegov. (RN)

Oglas