Velik korak k celoviti rešitvi poplavne varnosti na porečju Savinje

Direktor DRSV, Celjan, Roman Kramer, vodja Sektorja za razvoj in plan DRSV Neža Kodre in direktorica podjetja IZVO-R Helena Garzarolli.

Direkcija RS za vode (DRSV) je v letošnjem letu sprejela usmeritev, da bodo pričeli celovito pristopati k obravnavi porečij glavnih rek v Sloveniji. Kot prvi plod teh usmeritev je podpisana pogodba za izdelavo celovite hidrološko hidravlične študije za porečje Savinje, ki sta jo podpisala Roman Kramer, direktor DRSV in Helena Garzarolli, direktorica podjetja IZVO-R, vodilnega partnerja v konzorciju izvajalcev.

Gre za kompleksno študijo za območje celotnega porečja Savinje v velikosti nekaj več kot 1.800 kvadratnih kilometrov. Kot je ob podpisu pogodbe dejal Roman Kramer gre za velik korak k celoviti rešitvi poplavne varnosti na porečju Savinje. Istočasno pa pomeni nadaljevanje postopka državnega prostorskega načrta poplavne varnosti spodnje Savinjske doline, ki predvideva tudi umeščanje suhih zadrževalnikov. Slednjega že nekaj let težko pričakujejo tudi na območju Medloga v Celju.

Oglas