Vdihnili življenje bogati dediščini Vitanja

Osnovna šola Vitanje se je letos že drugič zapored udeležila nacionalnega projekta v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD), ki je letos posvečen dediščini za prihodnje rodove. Letos so projekt poimenovali ‘Dediščinski darovi Vitanja’, v sklopu tega pa so potekale številne aktivnosti in dogodki.

Koordinatorka DEKD na OŠ Vitanje, mag. Mojca Koban Dobnik, je med drugim povedala: »Z navdušenjem smo se mentorji skupaj z učenci od prvega do devetega razreda in z zunanjimi sodelavci pri vseh predmetih posvetili različnim vidikom obravnave dediščine Vitanja.« Učenci so si ogledali znamenitosti Vitanja in okolice, slikali najstarejše zgradbe v kraju in spoznali njihovo zgodovino. Zbirali in dopolnjevali so podatke o kapelah in križih v okolici Vitanja ter jih uredili v sistem, ki omogoča izdelavo “vodnika”. Skupaj s starimi starši so na tehniškem dnevu izdelali igrače in spoznavali igre, ki so se jih igrali nekoč. Preučevali so orodja, s katerimi si so ljudje včasih pomagali pri delu in izdelali časovni trak orodij, uporabljenih v Vitanju.

Izdelali lončeni bas, kuhali štruklje …
Poleg tega so spoznavali ljudsko glasbeno dediščino domačega okolja, se seznanili s pesemskim gradivom, značilnimi plesi za to območje in si izdelali preprosto ljudsko glasbilo – lončeni bas. Prav tako so iskali stare spominske knjige, v angleščino in nemščino so prevajali kuharske recepte jedi, značilnih za to pokrajino. Z anketiranjem staršev, sorodnikov in vaščanov so raziskovali stare domače jedi, značilne za vitanjsko področje. V kuharski delavnici so se naučili pripraviti domače štruklje. Raziskovali so, katere obrti so bile včasih na Pohorju običajne in katere so se ohranile do danes. Prav tako pa so izvedeli, katera drevesa so bila včasih značilnica pohorskih gozdov, in podatke primerjali s popisanimi in določenimi drevesi na sprehodu v bližnji gozd. Označili so tudi vodno učno pot ob reki Hudinji. Ob koncu vseh aktivnosti so v soboto pripravili zaključni dogodek, kjer so predstavili svoje delo in ob tem izdali še istoimensko tematsko glasilo. »Naš cilj ostaja – opozoriti na lepoto in pestrost dediščine okrog nas. Pri tem nas v prihodnost spremlja moto, ki smo si ga postavili že lani: ‘Vdihniti življenje bogati dediščini Vitanja’,« je še dodala koordinatorka projekta.

Foto: Laura Ovčar Photography – Ustavi čas