Vandali uničujejo železniško postajo Zreče: lokomotivo tako poškodovali, da je nevozna

V zadnjem času je železniška postaja Zreče redna tarča vandalov, ki uničujejo več kot 100 let stara muzejska vozila, opremo in objekte.

Večkrat vlomljena vrata kabine parne lokomotive 71-023, trganje delov z lokomotive, vdiranje v potniški in tovorni vagon in uničevanje notranjosti, razbijanje v lanskem letu pridobljenih oplenjakov, metanje kamenja v vozila in hoja po strehah vozil, razmetavanje inventarja po postaji, trganje napisov in opozorilnih tabel, prevračanje košev in razmetavanje smeti, so postali stalnica.

Po 55 letih lokomotiva nevozna!

Majhna ekipa železničarjev, ki se prostovoljno in brez plačila ter s pomočjo številnih podpornikov ukvarjajo z Lokalno muzejsko železnico Zreče, je doslej vse poškodbe sproti odpravljala in čistila nered.


Toda zadnje dejanje vandalov med 13. in 14. novembrom, z veliko verjetnostjo iste majhne skupine mladoletnikov, ki je doslej že uničevala na postaji, je povzročilo večjo škodo.
Tokrat je bila žrtev brezumnega divjanja dizelska lokomotiva VL8, ki jo zreški železničarji uporabljajo za premik in pripravo parne lokomotive na obratovanje. Na lokomotivi je bilo poškodovanih več delov, zaradi vsipavanja peska v vitalne dele lokomotive pa je potreben temeljit pregled, ki ga je nemogoče opraviti v Zrečah, ampak je potreben premik lokomotive v delavnico.
Zaradi dviga, transporta, pregleda in morebitnih popravil lokomotive bodo nastali ogromni stroški. S tem je muzejska dizelska lokomotiva po 55 letih neprekinjenega obratovanja postala nevozna.


 

Odpovedali vse aktivnosti

Zaradi tega dejanja bodo odpadle vse za december ob Miklavžu in božiču načrtovane vožnje s parno lokomotivo, skoraj zagotovo pa bodo odpadle tudi vse aktivnosti, ki jih na železnici načrtujejo za prihodnjo pomlad.
Zaradi objestnega in zlonamernega dejanja je tako z obratovanjem zaenkrat prenehala zreška znamenitost, ki je v preteklem letu zabavala predvsem otroke in mladino. Skrajno žalostno je, da je bila večina letošnjih prireditev na zreški železnici namenjena ravno slednjim, ki pa naporov prostovoljcev očitno niti najmanj ne cenijo ter se jim s svojo ob-jestnostjo in namernim uničevanjem posmehujejo.

Starši, poučite svoje otroke!

Železničarji žal ugotavljajo, da se izredno neodgovorno obnašajo tudi nekateri starši oz. skrbniki otrok, ki se prihajajo igrat na postajo. Postaja namreč ni igrišče, ampak muzej. Vzpenjanje na lokomotive in vagone je izredno nevarno in zato strogo prepovedano, kaj šele uničevanje vozil. Pogosto se zgodi, da se starši na prijazna opozorila sploh ne ozrejo ali pa celo reagirajo skrajno nesramno.
Zreški železničarji cenjene bralce pozivajo, da jim po svojih močeh pomagajo zagotoviti red in mir na železniški postaji Zreče ter preprečiti nadaljnje uničevanje zgodovinskih ekspona-tov. Apelirajo tudi na starše, da otrokom pojasnijo pomen zgodovinske zbirke na postaji. Hkrati pa javnost naprošajo za informacije o vandalih, ki so na postaji uničevali med 13. in 14. novembrom 2021, saj gre za veliko materialno škodo, ki bo bremenila povzročitelje.
Anton Galun, Lokalna muzejska železnica Zreče

Oglas