V Zrečah načrtujejo deset projektov za 12,5 kilometra nove kanalizacije

Na centralni čistilni napravi v Zrečah čistijo odpadne vode delno iz naselij Loška Gora pri Zrečah in mesta Zreče, predvsem z desnega bregu reke Dravinje. Nanjo je priključena tudi industrija v celoti (Unior d.d., GKN Driveline Slovenija d.o.o. in Weiler Abrasives d.o.o.), a le s komunalnimi odpadnimi vodami. Trenutna priključenost je 78-odstotna.
Za nadaljnjo izgradnjo sekundarne kanalizacije je Občina Zreče naročila izdelavo desetih samostojnih projektov. Trenutno so v zaključni fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj. Začetek izvedbe del načrtujejo za naslednjo pomlad, z deli pa naj bi končali leta 2022. Ob zaključku projekta morajo zagotoviti 98-odstotno priključenost stalno prijavljenih prebivalcev v aglomeraciji Zreče.
Zrečani bodo za nadaljnjo izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda v aglomeraciji Zreče – projekt je vreden 3,6 milijona evrov brez DDV, dobili 1,3 milijona evrov državnega in evropskega denarja. To je rezultat sklenjenega in podpisanega dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Razvojnim svetom Savinjske razvojne regije. Zreški projekt so namreč uvrstili med prednostne naložbe. Bodo pa v Zrečah morali zagotoviti tudi 2,3 milijona evrov lastnega deleža. Na podlagi teh projektov bodo sicer zgradili še dobrih 12,5 kilometra nove fekalne kanalizacije.
V naslednji letih bodo vsako leto zgradili približno štiri kilometre kanalizacijskega sistema. Po besedah Štefana Posiloviča z Občine Zreče točnega terminskega plana še nimajo izdelanega. Bodo pa najprej začeli z gradnjo na območju Koprivnice in levem bregu Dravinje od severa proti jugu.