V Zrečah bodo uredili pretočnost struge Dravinje

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je dopoldne z županom Občine Zreče mag. Borisom Podvršnikom, direktorjem Direkcije Republike Slovenije za vode Tomažem Prohinarjem ter direktorjem VGP Drava Ptuj Borutom Roškarjem podpisala pogodbo za izvedbo dodatnih del na področju urejanja Dravinje v Zrečah. Dogodka se je udeležil tudi direktor Direktorata za vode in investicije na ministrstvu za okolje in prostor Leon Behin.

Projekt, vreden dobrih 398 tisoč evrov predvideva vzpostavitev prvotne pretočnosti struge Dravinje in izvedbo ukrepov za ohranjanje funkcionalnosti obstoječih vodnih ureditev, na območju nove industrijske cone v Zrečah. Hkrati bodo z ureditvijo omejili škodo zaradi erozijskih dejavnikov v strugi in na brežinah vodotoka. Z deli naj bi začeli konec tega meseca.

Več o višini sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor ter Občine Zreče, pa tudi o dolžini urejenega odseka, v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE.