V Vitanju manj črnih odlagališč

Komunalni inšpektorji in redarji se lani pri svojem delu v občini Vitanje niso soočali z večjimi problemi. Kot je na zadnji seji vitanjskega občinskega sveta ob predstavitvi celoletnega poročila poudarila mag. Nataša Kos, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, je spodbudno dejstvo, da so Vitanjčani dokaj dosledni pri ravnanju z odpadki. Posebej je pohvalila lastnike stanovanjskih hiš, nekoliko manj vestni pa so pri ravnanju z odpadki prebivalci blokov oziroma večstanovanjskih objektov.

»Posebej želim poudariti, da v vitanjski občini v naravi skoraj ni več novih črnih odlagališč. Če pa se tu ali tam pojavi kup odpadkov, jim čimprej odpeljemo, da preprečimo njihovo kopičenje,« je povedala vodja medobčinskega inšpektorata. Tudi redarji pri nadziranju mirujočega prometa niso obravnavali večjih kršitev pri parkiranju vozil. Po besedah Kosove so se občani z leti navadili na delo inšpektorjev in redarjev, vse bolj jasne so jim tudi njihove pristojnosti. Če so se še pred leti na medobčinski urad obračali s prošnjami za reševanje medsosedskih sporov, se to danes skoraj ne dogaja več.