V Trgovinah Jager kupci ne kupujejo na zalogo, ne pričakujejo pomanjkanja živil

V Trgovinah Jager na Štajerskem v tem času ne zaznavajo izrazito povečanih nakupov. Primanjkuje sicer dezinfekcijskih sredstev, pomanjkanja živil pa ne pričakujejo.

V Trgovinah Jager na Štajerskem v tem času ne zaznavajo neke panike oziroma zelo povečanih nakupov zaradi koronavirusa. Ne opažajo, da bi si kupci delali večtedenske zaloge živil, določene izdelke pa vendarle kupujejo bolj.

Ni potrebe za kopičenje zalog

Med njimi so moka, sladkor, sol in mleko, a količine niso zelo povečane. Direktor, odgovoren za oddelek živil in tekstila, marketing, finance in kadre, Boštjan Jager ocenjuje, da je razlog tudi v tem, ker se približuje velika noč in ljudje so pač pragmatični.
Po mnenju Boštjana Jagra ni potrebe po kopičenju zalog. “Ponudba na trgu je velika, slovenska proizvodnja deluje nemoteno in menim, da bo tako tudi v prihodnje.”
Ne pričakuje torej, da bi v trgovinah primanjkovalo živil. “Mislim, da je ponudba v Sloveniji visoka in da so tudi zaloge pri trgovcih, tako da večjega pomanjkanja ni za pričakovati.”

Primanjkuje dezinfekcijskih sredstev, maske so

Tudi v Trgovinah Jager, podobno kot drugje, zaradi povečanega povpraševanja primanjkuje dezinfekcijskih sredstev. “Vsak teden še dobimo nekaj teh sredstev in jih imamo v prodaji, a povpraševanje je večje od trenutne ponudbe v proiozvodnji,” je povedal Boštjan Jager.
V Trgovinah Jager pa so na voljo zaščitne maske. “Zainteresirani jih lahko kupijo v vseh naših trgovinah, čeprav menim, da neke potrebe po teh izdelkih še ni. Edina potreba pri vseh ljudeh je zdrava kmečka pamet in osebna higiena.”

Poostrili higiensko prakso

V trgovinah so zaradi koronavirusa uvedli določene preventivne ukrepe oziroma jih poostrili. “Poostrili smo nadzor nad dobro higiensko prakso, ki jo tako vedno nadziramo in izvajamo. Blagajniki imajo na voljo razkužila, saj rokujejo z denarjem in imajo tesen stik s strankami. Menim, da so naši kupci dobro ozaveščeni,” je dodal direktor Jager.
(Nina Krobat)

Oglas