V Špitaliču bodo obiskovalci lahko tudi prespali

Življenje v krajevni skupnosti Špitalič zamira. Približno 380 jih trenutno živi v Dolini svetega Janeza. Območje je pod spomeniškim varstvom, zato novogradenj ni. Mladi se tudi zato izseljujejo. Posledično je otrok vse manj, obstoja podružnične šole in vrtca pa ogrožena. Letos je vrtcu 15 otrok, v šoli pa zgolj 5. Da bi postopoma le vrnili življenje na območje z bogato naravno in kulturno dediščino, so se povezali predstavniki Vrtca Slovenske Konjice, Osnovne šole Pod goro, konjiške občine in krajevne skupnosti Špitalič. Začeli so družno iskati rešitve. Vrtec se je prijavil v projekt LAS, v kraju so se vrstile najrazličnejše aktivnosti, med drugim so uredili vrt, kot nekakšen učni poligon, saj zanj skrbijo otroci.

Na pobudo ravnateljice OŠ Pod goro Darje Ravnik pa so v zgornjih prostorih špitalske šole in vrtca uredili 30 ležišč in sanitarije. Gre za pomemben korak na poti prizadevanj za oživitev kraja. »Na novo urejeni prostori so namenjeni kakršnimkoli organiziranim skupinam. V njih bodo lahko denimo prenočevali športni klubi v času treningov. Na voljo bodo tudi srednjim šolam, ki organizirajo umetniške, športne ali naravovarstvene tabore. In še bi lahko naštevala. V njih pa bodo prosti čas lahko preživljali seveda tudi otroci iz naših krajev,« pojasnjuje Ravnikova. Najnovejšo pridobitev je financirala OŠ Pod goro, ki bo poskrbela tudi za vzpostavitev rezervacijskega sistema in trženje.

To pa ni edina novost v Špitaliču. Otroci so se razveselili novih igral. »Nakup igral, ki smo jih postavili ob šolskem oziroma vrtčevskem objektu nam je omogočila donacija iz Švice. Gre za posebna igrala. So iz akacije. Na njih otroci različnih starosti razvijajo motorične sposobnost. Koristijo jih lahko tudi obiskovalci od drugod,« še dodaja ravnateljica Darja Ravnik.