V Šmartinskem jezeru brez znanega razloga poginili krapi

Foto Uroš Urlep

Šmartínsko jezero sodi med največja umetna jezera v Sloveniji. Z leti postaja vedno bolj priljubljena turistična točka, tudi ponudba ob jezeru je vedno bolj pestra. V mislih imamo gostinsko in pa športno-adrenalinsko ponudbo. Jezero je zanimivo tudi zaradi lepo urejenih pešpoti. Že leta pa so alfa skrbniki ribjega življa v jezeru člani domačega ribiškega društva. A v zadnjem času jim skrbi in hkrati sive lase povzročajo pogini rib.

Kot nam je potrdil Štefan Zidanšek, predsednik Ribiške družine Celje, je v zadnjih štirinajstih dneh v Šmartinskem jezeru prišlo do povečanega pogina rib. »Ribiška družina je takoj ukrepala in obvestila veterinarsko inšpekcijo, ter dala v analizo vodo iz jezera. Iz analize je razvidno, da voda ni oporečna, saj ne vsebuje nitratov in fosfatov, ki bi vplivali na pogin. Dovolj je torej obogatena s kisikom,« razloži Zidanšek. Ob tem dodaja še, da je zanimivo to, da so poginili samo in edino krapi. Druge ribe, kot so somi, ščuke, rdečeooka, zelenka in tako naprej, pa ne.

Kakšno je stanje v Savinji in Hudinji, zakaj so kormorani povzročili večji pogin rib v Savinji in kako je lovom na črno pa v aktualni številki časopisa Celjan.