V slatinskem podjetju GIC Gradnje s pomočjo evropskega denarja do digitalne preobrazbe

Slatinsko gradbeno podjetje GIC GRADNJE je skupaj s partnerji pridobilo dobra 2 milijona evrov evropskega denarja za digitalno preobrazbo.

Osnovni namen je digitalna preobrazba podjetja GIC GRADNJE do marca 2024. S tem bodo vzpostavili temelje za digitalno preobrazbo celotne gradbene panoge in dvignili produktivnost ter dodano vrednost na zaposlenega. Vodja projekta in pomočnik direktorja slatinskega podjetja Rok Cajzek je povedal, da poslovne procese že prenavljajo celovito in na povsem nov način, pri čemer posebno skrb namenjajo kompetencam sodelavcev ter krepitvi in spodbujanju inovativnosti.
Projekt Gradbeništvo 4.0 je skupaj vreden dobrih 5 milijonov evrov, razliko bodo podjetja prispevala sama. (NK, Foto: src.si)