Konjiško, Zreško, Vitanjsko: Letos v prvi polovici leta kar šest primerov zanemarjanj otrok

nasilje nad otrociV prvi polovici leta letos so na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem obravnavali kar šest primerov zanemarjanj otrok. Prav tako pa se, čeprav vsako leto v manjšem obsegu, pojavlja nasilje nad njimi. O zanemarjanju in nasilju nad otroci je treba spregovoriti in žrtve zaščititi. Centru za socialno delo in Policijski postaji Slovenske Konjice primeri nasilja v družini in zanemarjanje otrok niso tuji, se pa o tem malo ali pa sploh ne govori. Dejstvo je, da nasilje v naši družbi žal obstaja, večinoma za štirimi stenami.

Na policij so povedali, da so v preteklih petih letih obravnavali 13 primerov zanemarjanj otrok. Zaskrbljujoč podatek pa je, da jih je v prvi polovici letos od tega kar šest. Policija sodeluje s Centrom za socialno delo Slovenske Konjice, kjer so v zadnjih petih letih obravnavali skoraj 100 primerov nasilja v družini z mladoletnimi otroki, prvo socialno pomoč so nudili kar 145-krat, zaradi takojšnjega suma ogroženosti otroka pa so posredovali kar 110-krat.

Žrtve o nasilju po navadi ne upajo spregovoriti, zato Policija in Center za socialno delo spodbujata vse, da o zaznanem pojavu nasilja obvestite pristojne institucije, predvsem takrat, ko je žrtev otrok.

Podrobneje o zanemarjanju in nasilju nad otroci pa preberite v svežih NOVICAH.

Oglas