V Poljčanah urejajo športno igrišče, kaj pa čistilna naprava?

Proračun občine Poljčane za leto 2021 (potrjen naj bi bil v drugi polovici januarja) je visok 5,8 milijona evrov. Toda le pod pogojem, da začno z glavno naložbo – gradnjo kanalizacijskega sistema in centralne čistilne naprave. Ali bo to možno še ne vedo, saj na občini še nimajo nobene odločbe, da bo država oz. Evropska unija to naložbo sofinancirala.
»Pravočasno smo oddali 30. septembra vso potrebno dokumentacijo in potrebna dovoljenja. Toda do zdaj ni bilo odziva s strani države, tako da ne vemo, kaj je s to investicijo,« pojasni župan Stanislav Kovačič.
Za gradnjo čistilne naprave in ureditev kanalizacijskega sistema v dolžini 25 kilometrov bi po finančni projekciji letos potrebovali 2 milijona evrov, leta 2022 še 4,4 mio in v letu 2023 še 1 milijon evrov. Če te naložbe ne bo, pa bo letošnji proračun občine nižji za približno dva milijona evrov.

Gradijo športno igrišče
Se pa letos v Poljčanah nadaljuje dograditev športnega igrišča pri osnovni šoli. Gre za dvoletni projekt, skupno vreden 700 tisoč evrov. V višini 460 tisoč je financiran iz proračuna, ostalo iz 23. člena zakona o financiranju občin. Glavnino del so opravili v letu 2020, letos pa bodo igrišče še dokončali.
Prav tako imajo letos v načrtu še vrsto drugih del, tako na javni razsvetljavi, cestah, na pokopališčih, parkiriščih, na vzdrževanju in prenovah ulic: »Na območju nekdanje KS Studenice investiramo okrog 160 tisoč evrov, okrog 350 tisoč pa na področju nekdanje KS Poljčane. Skupaj torej pol milijona evrov, kar je naš manevrski prostor v vsakoletnem proračunu – toliko denarja lahko prosto razporejamo,« dodaja župan.
Še več o tem kaj je zaznamovalo leto 2020 v občini Poljčane in katere za kraj pomembne novosti so se zgodile, pa v novi številki mesečnika BISTRIŠKE NOVICE. (B. Petelinšek)

Oglas