V Poljčanah pripravljajo strategijo razvoja občine

Na Občini Poljčane pripravljajo novo strategijo razvoja Občine. K oblikovanju dokumenta želijo pritegniti čim več občanov, zato so jih povabili, da izpolnijo anketo in tako soodločajo pri nadaljnjih razvojnih usmeritvah kraja.
Med drugim občane sprašujejo, kateri projekti se jim zdijo pomembni (na primer ureditev obvoznice Lušečka vas, krožišč, vzpostavitev centralne čistilne naprave, izgradnja bazena, varovanih stanovanj, koloparka …)? Kaj bi storili z nekaterimi starejšimi stavbami, ki kazijo kraj, kakšno mnenje imajo o razvoju turizma, kakšnih dogodkov si želijo, katere vrednote postavljajo v ospredje, s čim so zadovoljni, kaj pogrešajo … Povezavo do ankete najdete na spletni strani občine. (B. P.)

Občani Poljčan lahko z izpolnitvijo ankete soodločajo o nadaljnjih razvojnih usmeritvah.