V Oplotnici je krajši čas delovala najmlajša pohorska glažuta

V prostorih oplotniške graščine si lahko ogledate razstavo o zgodovini steklarstva v teh krajih.

Steklarstvo na Štajerskem ima dolgo in bogato tradicijo. Steklo so tukaj proizvajali v vseh zgodovinskih obdobjih, manj v srednjem veku, a so v Žički kartuziji steklo izdelovali že v 16. stoletju.
Oplotniška steklarna, ki je delovala le krajši čas, je bila najmlajša med pohorskimi glažutami, med drugim poudarja zgodovinar Jože Rataj iz Pokrajinskega muzeja Celje, avtor razstave Steklo na Celjskem in v Oplotnici, ki so jo pred dnevi odprli v oplotniški graščini.

Zaposlovali 80 delavcev
Steklarstvo se je razvilo na območjih, kjer je bilo zadosti lesa, in v bližini vodnih virov. Navadno so jih ustanovili zemljiški gospodje, ki so na svoje obsežne gozdne površine vabili steklarje s Češke, Bavarske in Šlezije. Tako je bilo tudi na Oplotniškem. V hudourniškem jarku Oplotnice je knez Hugo Windischgrätz iz Slovenskih Konjic steklarno (glažuto) ustanovil leta 1870. V njej sta bili dve peči s 16 talilniki in lastna brusilnica. Po podatkih zgodovinarja Rataja je steklarna zaposlovala kar 80 oseb, a so jo zaradi pomanjkanja lesa leta 1893 že zaprli. Na tem mestu so še isto leto odprli obrat za izdelovanje pohištva, steklarske družine pa so se razselile po drugih delih Štajerske.
Pomembnejše steklarne na našem območju so bile poleg tiste v Žički kartuziji, še v Vitanju in na Rakovcu. Slednja je delovala do leta 1874.

Še do konca novembra
Razstava, ki so jo pred dnevi odprli v oplotniški graščini, bo na ogled še do konca novembra. Dogodek je popestrila slikarska razstava domačina Janija Konca, še posebej zanimiv pa je bil prikaz izdelave stekla, ki ga je izvedel strokovnjak za oblikovanje stekla Zvonko Drobnič.
(N. K., Foto: Jesse Štefane)

Oglas