V Obsotelju in na Kozjanskem dovolj zdravnikov družinske medicine

Po nekaterih zdravstvenih domovih zdravniki družinske medicine zaradi preobremenjenosti odpovedujejo delovno razmerje. Kot je za časopis Rogaške novice pojasnila direktorica Zdravstvenega doma (ZD) Šmarje pri Jelšah Jasna Žerak, je v Obsotelju in na Kozjanskem teh zdravnikov dovolj.
V okviru ZD deluje 10 ambulant družinske medicine, 2,4 pediatrične ambulante in ena ambulanta v domu starejših občanov. Trenutno zaposlujejo toliko družinskih zdravnikov kot imajo tovrstnih ambulant. Lani jim je namreč uspelo zapolnili manjkajočo vrzel dveh zdravnikov v Rogaški Slatini, kjer sta se jim pridružila dva mlada zdravnika. V Šmarju pri Jelšah pa so odprli še eno povsem novo družinsko ambulanto, kjer so prav tako zaposlili novega zdravnika. Imajo pa pomanjkanje pediatra za področje Kozjanskega, kjer trenutno s pediatri po pogodbi delujeta še domača pediatra iz ZD. V ambulantah šmarskega zdravstvenega doma z delom pomagajo tudi zdravniki specializanti, ki so jim zdravniki specialisti mentorji. V ZD Šmarje so trenutno štirje specializantje družinske medicine ter dve specializantki pediatrije.
Na območju Obsotelja in Kozjanskega deluje tudi sedem zasebnih ambulant družinske medicine.
Več o zdravstvu v Obsotelju in Kozjanskem v Rogaških novicah.

Vse o 22-letki Radia Rogla najdete na spletni strani www.letka.si