V Kozjanskem parku s ponosom praznujejo 35-letnico

V Kozjanskem parku danes s ponosom praznujejo svojo 35-letnico. V tem času so orali ledino naravovarstva v Sloveniji, saj so eno najstarejših zavarovanih območij v Sloveniji.
Osrednja slovesnost ob 35. letnici Kozjanskega parka s slavnostnim nagovorom premierja Mira Cerarja bo dopoldne na gradu Podsreda. Pridejo tudi nekateri drugi ministri slovenske vlade.

Direktor Kozjanskega parka Hrvoje Oršanič: »Kozjanski park je v petintridesetih letih zrasel v sodobno upravljano zavarovano območje, prepoznano po edinstvenem sožitju narave in človeka, številnih dobrih parkovnih praksah, ohranjeni naravi in naravnih vrednotah, bogastvu kulturne dediščine ter konkretnem uresničevanju trajnostnega razvoja, ki povezuje človeka z naravo in tradicijo s sodobnostjo.«

Kozjanski park je bil ustanovljen leta 1981 kot Spominski park Trebče z namenom ohranjanja zgodovinskega izročila in naravnih značilnosti Kozjanskega. Prepoznavnost Kozjanskega je bila v takratnih časih v veliki meri povezana z dediščino, povezano z Josipom Brozom Titom. Od druge polovice devetdesetih let naprej se park usmerja v varstvo naravne dediščine, v letu 1999 pa se z Zakonom o ohranjanju narave preimenuje v Kozjanski park s statusom regijskega parka in uvrsti med naravovarstvene organizacije.
Obsežne naravoslovne raziskave so prinesle bogate rezultate in dokazale izredno visoko stopnjo biotske raznovrstnosti, kar je pogojevalo uvrstitev Kozjanskega parka med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj od leta 2004 spada večji del parka v ekološko pomembna območja Slovenije in evropsko pomembna posebna varstvena območja NATURA 2000.
Od leta 2010 se območje Kozjanskega z Obsoteljem ponaša s statusom biosfernega območja MAB (Man and Biosphere) pod zaščito Unesca.