V Celju že začeli z ogrevalno sezono

Zaradi ohladitve in potrebe po ogrevanju v vrtcih in šolah je Energetika Celje že začela z novo ogrevalno sezono na sistemu daljinskega ogrevanja. Etažni lastniki lahko ob toplejšem vremenu tudi zmanjšajo moč ogrevanja preko vzdrževalca toplotne postaje.
Daljinsko ogrevanje nudi bistveno večjo zanesljivost oskrbe, večjo energetsko učinkovitost in manjše emisije v primerjavi z individualnimi kurilnimi napravami. Preko sistema daljinskega ogrevanja Energetika Celje se tako ogreva kar 17.000 Celjanov, predvsem na območju Hudinje, Nove vasi, Lave, Otoka in Golovca. V sistem je poleg večstanovanjskih objektov vključenih tudi 10 šol in vrtcev, bazen in 144 lokalov. Večji del toplote za potrebe daljinskega ogrevanja se pridobiva iz obnovljivih virov energije, kot sta toplota iz Toplarne Celje in biomasa iz furnirnice, dodatno pa se po potrebi uporablja še zemeljski plin.
Prejšnja ogrevalna sezona 2019/20 se je začela 1. oktobra 2019.