V Celju začetek kurilne sezone

Zaradi napovedi nizkih temperatur je Energetika Celje že začela z ogrevanjem omrežja daljinskega ogrevanja. Stanovalci v posameznih večstanovanjskih objektih lahko preko upravnikov in predstavnikov objektov javijo želeni termin ogrevanja pooblaščenim vzdrževalcem toplotnih postaj. Ob tem v Energetiki Celje opozarjajo, da lahko etažni lastniki preko vzdrževalca toplotne postaje v času ogrevalne sezone tudi ob toplejšem vremenu uravnavajo (zmanjšajo) moč ogrevanja preko krmilnika oziroma regulatorja v svoji toplotni postaji.

Preko sistema daljinskega ogrevanja Energetika Celje ogreva 17.000 Celjanov, predvsem na območju Hudinje, Nove vasi, Lave, Otoka in Golovca. V sistem je poleg večstanovanjskih objektov vključenih tudi 10 šol in vrtcev, bazen in 144 lokalov. Glavni viri toplote so odpadki iz Toplarne Celje, zemeljski plin in biomasa iz furnirnice. Lanska ogrevalna sezona se je začela 27. septembra.