V Celju vse pogosteje prometni infarkti

V Celju je najbolj obremenjena Mariborska cesta. Dnevno jo prevozi več kot 30 tisoč vozil, nekoliko manj 17 tisoč po drugi najbolj prometni cesti v Celju Kidričevi ulici. Ob prometnih konicah in koncih tedna se Celje vse pogosteje srečuje s prometni infarkti.

V današnjem Celjanu zato preverjajo, kje in kakšne so možnosti po razbremenitvi prometa. Predvsem tovornega. Pristojni rešitev za tranzitni promet vidijo v izgradnji obvoznice, ki je državni projekt in bi po mnenju občine morala biti zgrajena na trasi od Tehnopolisa do Polul, pri čemer bo celotni odsek izveden kot tunel. A do izgradnje bo še kar nekaj prometnih infarktov v knežjem mestu.

V današnjem Celjanu poročajo še o drugih cestah na Celjskem, ki so danes najbolj obremenjene.