V Celju so začeli s prenovo steze na atletskem stadionu Kladivar


V Celju so pred dnevi začeli s prenovo steze na atletskem stadionu Kladivar. Uvedba v delo je bila prejšnjo sredo, rok za dokončanje del pa je skladno s pogodbo 5. november 2023, ob pogoju, da bodo vremenske razmere primerne. Stadion bo v času prenove popolnoma zaprt.
Tokraten projekt zajema preplastitev atletske steze z osmimi stezami z novo sintetično prevleko ter zagotovitev funkcionalnosti športnega objekta z vgradnjo atletskih naprav na zaletišču za skok v daljino in troskok odrivne deske, vbodno korito za skok s palico, krog za disk z vložkom za kladivo in krog za suvanje krogle z balvanom. Vodja Oddelka za družbene dejavnosti na Mestni občini Celje dr. Bojan Cvelfar je povedal, da je pogodbena vrednost del slabih 577.000 evrov z DDV. Od tega bo Atletsko društvo Kladivar Celje plačalo 30.000 evrov, razliko pa Mestna občina Celje. Uspešni so bili tudi na dveh razpisih: na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport so se prijavili na Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023, kjer so prejeli odobrenih do 100.000 evrov. Na Fundacijo za šport so se prijavili na javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2023 in 2024 ter prejeli odobrenih 68.973 evrov. (Jure Mernik)
Foto: arhiv MO Celje