V Celju slabo označeni in pogosto nedostopni defibrilatorji

Visoka zdravstvena šola v Celju je, v sodelovanju s Koronarnim klubom Celje kot partnerjem, raziskala lokacije in dostopnost do avtomatskih defibrilatorjev (AED) v Mestni občini Celje (MOC). Kot so nam pojasnili na šoli so s projektom želeli z različnih zornih kotov preučiti lokacije AED in oznake, ki prebivalce opozarjajo nanje ter analizirati obveščenost laične javnosti o AED  ter pripraviti priporočila za izboljšanje stanja.

Projekt je potekal od sredine marca do sredine julija, sodelovali pa so študenti različnih študijskih programov in visokošolskih zavodov. Njihovo delo sta usmerjala pedagoški mentor Visoke zdravstvene šole v Celju dr. Roman Parežnik in strokovna sodelavka Koronarnega kluba Celje Sonja Urbancl.

 

Le redki so ustrezno označeni
Na območju MOC so študenti popisali 62 AED-jev in hkrati izdelali interaktiven zemljevid njihovih lokacij. Ugotovili so, da so le redki med njimi ustrezno označeni z AED nalepko, 3D usmerjevalno tablo in z ustreznim prometnim znakom za AED. Mnogi izmed njih prav tako niso dostopni 24 ur na dan, dostopnost nekaterih pa onemogočajo tudi številne ovire.

Po statističnih podatkih v Sloveniji vsako leto doživi srčni zastoj okoli 1600 ljudi, v MOC okoli 40 do 50. Največkrat se zgodi izven zdravstvenih ustanov, zato so ob dogodku prisotni domači ali naključni mimoidoči, torej laiki. »Zato je potrebno osvestiti ljudi, da takoj pričnejo s temeljnimi postopki oživljanja in jo izvajati do prihoda reševalcev. Z vsako minuto brez oživljanja, se verjetnost preživetja zmanjša za 10 odstotkov,« je jasna Sonja Urbancl. Dodaja še, da je kvaliteta življenja, po tem dogodku, odvisna od tega, kdaj pričnemo s temeljnimi postopki oživljanja.

Pozivi k ustrezni označitvi in dostopnosti
Lastnikom defibrilatorjev bodo sedaj ob podpori MOC posredovali poziv k ustrezni označitvi in predlagali, da AED namestijo tako, da bo dostopen 24 ur dnevno. Študenti so na podlagi analiz našli in predlagali še nekatere druge lokacije, kjer bi bilo pametno postaviti defibrilatorje. Ena takšnih lokacije je Mestno pokopališče ter Mestna četrt Nova vas. Izdelali so tudi komunikacijski načrt obveščanja javnosti o lokacijah defibrilatorjev in o pomenu znanja temeljnih postopkov oživljanja.

Kje se lahko naučimo uporabljati defibrilator, preberite v novem Celjanu.