V Celju med arheološkimi raziskavami našli srednjeveški dvorec

All-focus
Arheologi so raziskovali na območju Kareja 9.

V Pokrajinskem muzeju so končali s predhodnimi arheološkimi raziskavami na območju med Stanetovo, Aškerčevo, Cankarjevo in Levstikovo ulico. Izkopali so 8 od predvidenih 7 sond in z najdbami potrdili, da je na tem območju med drugim stal tudi srednjeveški dvorec, v katerem je živela družina Celjskih. Našli so dobro ohranjene ostanke in strukture rimske in pozno rimske Celeie.