V aprilu na širšem Konjiškem službo izgubilo več kot 100 ljudi

Zaradi epidemije koronavirusa se je število registriranih brezposelnih na območju Urada za delo Slovenske Konjice tudi v aprilu povečalo. Zaradi negotovih razmer se je obenem skrčilo zaposlovanje brezposelnih.

Tako je bilo konec aprila na območju Urada za delo Slovenske Konjice skupaj 1.363 registriranih brezposelnih oseb, kar je 105 več kot marca in 14 odstotkov več kot je bilo brezposelnih lani v tem času.
Število brezposelnih se je sicer povečalo na celotnem območju celjske Območne službe Zavoda za zaposlovanje, najbolj na območju Šmarja pri Jelšah in Šentjurja.
Med brezposelnimi na širšem Konjiškem prevladujejo ljudje, ki so stari več kot 50 let – teh je skoraj 40 odstotkov. Več kot polovica brezposelnih službo išče že dlje časa.
“Število prijav v evidenco brezposelnih se je nekoliko umirilo in upamo, da se bo brezposelnost postopoma zmanjševala tudi na račun večanja zaposlovanja s strani delodajalcev,” je za lokalni časopis NOVICE povedala Jožica Razpet, vodja urada za delo I.


Prosta delovna mesta
Na območju konjiškega Urada za delo so v začetku tega tedna delodajalci iskali: delavca za elektromontažna dela, komercialista, monterja in serviserja klimatskih naprav, monterja stavbnega pohištva, obdelovalca kovin, voznika kombija, vzdrževalce in zobozdravnika.


O tem tudi v novi številki lokalnega časopsia NOVICE.
(Nina Krobat)