Ustanavljanje regij: stroka tokrat predlaga »razkosanje« Štajerske na tri pokrajine

Ustanavljanje regij: stroka tokrat predlaga »razkosanje« Štajerske na tri pokrajine:
Celje, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah v Južnoštajerski
Slov Konjice, Zreče, Vitanje, Slov. Bistrica, Maribor v Zahodnoštajerski

Nov predlog teritorialne delitev Slovenije predvideva enajst pokrajin, oblikovanih po mestnih občinah, Ljubljana je samostojna, druge štejejo od 10 do 34 občin, Štajerska je »razkosana« na tri pokrajine.
Takšen predlog je pripravila strokovna skupina z mariborske pravne fakultete. Predlagano je, da sedež pokrajine, sedež pokrajinskega sveta in sedež sveta občin ne bi bili v istem, ampak različnih krajih pokrajine.
Maribor bi bil sedež Zahodnoštajerske pokrajine, ki bi imela sedež pokrajinskega sveta v Slovenski Bistrici in sedež sveta občin v Lenartu.
Južnoštajerska pokrajina bi imela sedež v Celju, sedež pokrajinskega sveta v Žalcu, sedež sveta občin v Zagorju ob Savi.
V osnutku zakona je predvideno, da bi pokrajine začele delovati 1. januarja 2023.

Pričakovati je, da bo razdelitev Slovenije na pokrajine tudi osrednja tema celodnevnega posveta predstavnikov Skupnost občin Slovenije naslednji torek v Slovenskih Konjicah.

V NADALJEVANJU: Kako “pokrajinsko umestitev komentirajo štajerski župani, že preverjajo novinarji naših lokalnih medijev.

JUŽNOŠTAJERSKA POKRAJINA

občina št. prebivalcev površina
Bistrica ob Sotli 1.327 31 km2
Braslovče 5.523 55 km2
MO Celje 49.473 95 km2
Dobje 966 18 km2
Dobrna 2.226 32 km2
Dol pri Ljubljani 6.218 33 km2
Hrastnik 9.154 95 km2
Kozje 3.037 90 km2
Laško 13.006 198 km2
Litija 15.356 221 km2
Podčetrtek 3.430 61 km2
Polzela 6.191 34 km2
Prebold 5.084 41 km2
Rogaška Slatina 11.057 72 km2
Rogatec 3.060 40 km2
Šentjur 19.084 222 km2
Šmarje pri Jelšah 10.256 108 km2
Šmartno pri Litiji 5.603 95 km2
Štore 4.616 28 km2
Tabor 1.645 35 km2
Trbovlje 16.018 58 km2

 

ZAHODNOŠTAJERSKA POKRAJINA

Benedikt 2.577 24 km2
Cerkvenjak 2.058 25 km2
Duplek 6.973 40 km2
Hoče – Slivnica 11.768 54 km2
Kungota 4.705 49 km2
Lenart 8.432 62 km2
Lovrenc na Pohorju 2.979 84 km2
Makole 2.015 37 km2
MO Maribor 112.065 148 km2
Miklavž na Dravskem polju 6.744 12,5 km2
Oplotnica 4.118 33 km2
Pesnica 7.331 76 km2
Poljčane 4.431 38 km2
Rače – Fram 7.371 51 km2
Ruše 7.070 61 km2
Selnica ob Dravi 4.494 65 km2
Slovenska Bistrica 25.599 260 km2
Slovenske Konjice 14.917 98 km2
Starše 3.974 34 km2
Sveta Ana 2.285 37 km2
Sveta Trojica v Slov. goricah 2.078 26 km2
Sveti Jurij v Slov. goricah 2.806 31 km2
Sveti Andraž v Slov. goricah 1.180 18 km2
Šentilj 8.438 65 km2
Vitanje 2.262 59 km2
Zreče 6.443 67 km2